Follow on Facebook
Follow on Youtube

Downloads

Title Downloads
Maujuda Suchi Darta Nibedan
02 Jun, 2022
Download
5 Years Key Indicators of organization
10 Feb, 2022
Download
RSRF Prashasanik Anudan Form
20 Aug, 2020
Download
CIB Format for RSRF's Coperatives(Non Financial Information)
02 Aug, 2020
Download
अनुसूची–३ (च)
16 Jul, 2020
Download
अनुसूची–३ (ङ) संस्था अध्यक्षको कबुलियतनामा
26 Jun, 2020
Download
अनुसूची–३ (घ ) संस्था प्रबन्धकको कबुलियतनामा
24 Jun, 2020
Download
अनुसूची–१ साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले तालिममा भाग लिन ईच्छुक प्रशिक्षार्थीलाई आवेदन दिन आह्वान गर्ने सूचनाको नमुना ।
11 Jun, 2020
Download
अनुसूची–२ साना किसान कृषि प्रशिक्षार्थी कार्यक्रममा भाग लिन ईच्छुक व्यक्तिले दिनु पर्ने व्यक्तिगत–आवेदन फाराम ।
28 May, 2020
Download
अनुसूची–३ (क) अभिभावकको मञ्जुरीनामा (शेयर सदस्य स्वयम् जग्गा धनी भएको अवस्थामा)
26 May, 2020
Download